Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Igelbäcken

Tema TEMA.3.3.8

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Igelbäcken ligger i norra Stockholm och rinner genom kommunerna Sollentuna, Järfälla, Stockholm, Sundbyberg och Solna. Bäcken är något övergödd, men har framförallt problem med vattenbrist, konnektivitet och morfologi, och höga halter polyfluorerade ämnen (PFOS) i vatten och sediment.

För att Igelbäcken ska kunna nå god vattenstatus 2027 är de mest prioriterade åtgärderna att åtgärda bäckens vattenbrist och höga PFOS-halter.