Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Igelbäcken

Tema TEMA.3.3.8.3

Här redovisas de åtgärder som tagits fram inom ramarna för stadens arbete för biologisk mångfald, samt miljöförvaltningens åtgärdsförslag för att Igelbäcken ska nå en god ytvattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Plantering av starr för upptag av PFAS

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Livsmiljöer för grönlingen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Dämning nedströms Djupan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fastighetskontoret, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Dagvattenavledning till Igelbäcken från idrottsanläggning

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Dagvattenhantering, lekplatsen Trudelutten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm i närheten av Kista

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Skapa våtmark

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

7

Genomförd
Ärvinge Groddamm

Genomförd

Fysiska åtgärder

2021

Fysiska åtgärder

8

Genomförd
Hansta - nya småvatten kring Stordiket

Genomförd

Fysiska åtgärder

2022

Miljöförvaltningen, Trafikverket

Fysiska åtgärder

9

Planerad
Anlägga våtmark

Planerad

Fysiska åtgärder

2023

Solna stad

Tillsynsåtgärder

10

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av närliggande verksamheter

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

11

Genomförs kontinuerligt
Dricksvattentillsättning till Igelbäcken

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

12

Förslag till åtgärd
Informationsskyltar vid mindre dammar

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret

Drift och underhåll

13

Förslag till åtgärd
Plantering av träd och skuggande växter

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

14

Förslag till åtgärd
Riva bäverdämmen

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

15

Genomförs kontinuerligt
Bekämpning av platskrävande växter nära vattenmiljöer

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Kyrkogårdsförvaltningen, Trafikkontoret

Drift och underhåll

16

Förslag till åtgärd
Garantiskötsel av nyplanterade träd

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

17

Förslag till åtgärd
Drift och skötsel av reningsanläggning vid begravningsplats

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Drift och underhåll

18

Planerad
Trädplantering

Planerad

Drift och underhåll

2023

Solna stad

Hydromorfologiska åtgärder

19

Pågående
Återmeandring i höjd med Granby gård

Pågående

Hydromorfologiska åtgärder

Trafikverket

Hydromorfologiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Översyn av partiella vandringshinder

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Trafikkontoret, Trafikverket

Hydromorfologiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Meandring uppströms Kymlingelänken

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Trafikkontoret

Hydromorfologiska åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Bygga bort vandringshinder

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Solna stad

Hydromorfologiska åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Ökat bottensubstrat

Förslag till åtgärd

Hydromorfologiska åtgärder

Solna stad

Utredning

24

Pågående
Förvaltningsplan för bäver

Pågående

Utredning

Solna stad, Trafikkontoret

Utredning

25

Pågående
Utred och åtgärda vattenbortfall vid Akallalänken

Pågående

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

26

Förslag till åtgärd
Utred möjligheter till tätning av Järva dagvattentunnel

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

27

Förslag till åtgärd
Utred miljögiftläckage från Granholmstoppen

Förslag till åtgärd

Utredning

Exploateringskontoret, Miljöförvaltningen