Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sjöar i Stockholm

Tema TEMA.3.1

Här redovisas miljötillstånd och åtgärdsarbete för Stockholms sjöar och Mälarvikar.

De flesta av sjöarna i Stockholm är påverkade av övergödning eller föroreningar till följd av hårt exploateringstryck runt omkring. Ändå utgör de en oersättlig resurs både för ekosystemen och för människor i staden. I vårt dagliga liv använder vi färskvatten som livsmedel, för hygieniska ändamål, som del i tekniska hjälpmedel, med mera. Ändå har vi varit dåliga på att ta hand om denna resurs. Tidigare har vi bland annat släppt ut orenat avloppsvatten i många sjöar, vilket ligger till grund för mycket av den övergödningsproblematik som observeras idag.

Fakta om Stockholms sjöar

Tema