Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Långsjön

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.23

Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: Uppnår ej god

Långsjön är en övergödd sjö och har även problem med för höga halter av miljögifter i vatten och sediment. Att åtgärda dagvattnets tillförsel av näringsämnen och miljögifter är den största utmaningen för att Långsjön ska kunna nå god vattenstatus till år 2027.

Tema