Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Judarn

Sjö
Judarn. Foto: Johan Pontén
Mål TEMA.3.1.3

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej

Sjön Judarn ligger i Judarskogens naturreservat i Bromma som bildades 1995. Tillrinningsområdet domineras av naturmark. I övrigt ingår områden med bebyggelse och vägar, bl.a. dagvatten från Bergslagsvägen. Det finns två utloppsdiken mot Mälaren, ett i söder och ett i öster.

Sjöns läge i naturreservatet gör att frilufts- och naturvärdena är höga. I reservatet finns särskilda geovetenskapliga värden i form av sk De Geer-moräner från inlandsisens avsmältning. Runt Judarn går en gångväg som är ca 1,8 km lång, där delar av stigen går på trädäck. Fiske och kräftfiske efter signalkräftor upplåts via Sportfiskekortet. Judarskogen är Natura 2000-område. Länsstyrelsen i Stockholms län inledde 2009 ett lyckat arbete med att återintroducera större vattensalamander vid Judarn.

Stockholms stad har tagit fram ett åtgärdsprogram för Judarn med målet att nå god status enligt EU:s vattendirektiv senast 2027. Judarn räknas inte längre som en vattenförekomst enligt Vattenmyndigheterna, men är fortfarande en viktig sjö i staden.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Tema