Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Magelungen

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Tema TEMA.3.1.6

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej god

Magelungen är en sjö söder om Stockholm som tillsammans med Forsån ingår i Tyresåns huvudavrinningsområde. Både i sjön och vattendraget är övergödning ett problem och fosforhalterna i vattnet är höga liksom koncentrationerna av flera miljögifter i både vatten, sediment och fisk.

Tema