Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kyrksjön

Tema TEMA.3.1.4

Kyrksjön är en liten och grund sjö som ingår i Kyrksjölötens naturreservat. Vid Kyrksjön finns en av kommunens största fuktlövskogar med rikt fågelliv.

Sjön är en viktig fortplantningslokal för groddjur och har visst intresse för fritidsfisket – den enda garanterade fiskarten är ruda men vissa år har även abborre förekommit i sjön. Det finns två bryggor i sjön som används för bad.

Tillrinningen till Kyrksjön kommer huvudsakligen från naturmark. Inom tillrinningsområdet finns också två koloniområden, en mindre del villabebyggelse och ca 0,5 km av Spångavägen. Kyrksjöns vatten leds numera vidare till Råcksta Träsk via en pumpstation.

Tema