Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Djurgårdssjöar

Tema TEMA.3.1.17

Isbladskärret, Laduviken, Lappkärret, Spegeldammen och Uggleviken.

Djurgårdens sjöar var för ca 1000 år sedan delar av Saltsjön. Laduviken och Uggleviken ingick i en enda djup vik, som även omfattade de nu torrlagda sjöarna Storängsbotten och Lillsjön. Genom landhöjningen har sjöarna gradvis avsnörts från Saltsjön. Laduvikens yta ligger bara 0,5 m över nivån i Saltsjön. Uggleviken saknar idag fri vattenyta och är nu en värdefull våtmark. Även Laduviken hotades av igenväxning men fördjupades genom muddring i början av 1970-talet.

De tre mindre sjöarna, eller dammarna - Lappkärret, Spegeldammen (Solfångardammen) och Isbladskärret - har tillkommit under 1900-talet. Lappkärret var tidigare ett kärr men fick en fri vattenspegel i slutet av 1960-talet när en grundvattenåder punkterades i samband med byggandet av Lappkärrets studentbostäder. Spegeldammen anlades i början av 1980-talet med muddermassor från Laduviken som lades upp på Stora Skuggans skjutfält. Ungefär samtidigt tillkom Isbladskärret på Södra Djurgården genom att tidigare dränerad mark sattes under vatten då utpumpningen upphörde.

Samtliga Djurgårdssjöar ligger inom Nationalstadsparken som bildades 1994. Mark och vattenområden förvaltas av Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF). För mer information, se länkar till höger.

Tema