Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.15

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Sjön Trekanten är en uppskattad och välbesökt sjö som tillsammans med den omgivande parken har ett högt rekreationsvärde. Runt sjön finns en promenadstig och stora pilar sträcker sig ut över vattnet och grenverket går även ned i vattnet. Sjön och den omgivande miljön används för bad på sommaren, skridskoåkning på plogad bana under vintern, promenader, utomhusträning med mera.

Historiskt har Trekanten omgetts av industrier, vilka till stor del är avvecklade idag. Miljön i sjön är påverkad av de industrier som tidigare varit verksamma i närområdet samt påverkas idag av den urbana miljön med tätbebyggda områden och högt trafikflöde.

Tema