Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Trekanten

Foto på Trekanten
Foto: Christer Lännergren
Tema TEMA.3.1.15.6

Här finns fakta om Trekanten.

Tillrinningsområdet är det område där regn och snö avrinner till Trekanten via ytavrinning eller via dagvattenledningar. I Trekantens tillrinningsområde finns det bostadsområden, parkmark, Liljeholmens centrum, Essingeleden och Södertäljevägen samt spårområden för tunnelbanan och tvärbanan. Tillrinningsområde är 57,6 hektar stort och sjöytan är 13,6 hektar. Tillrinning sker diffust från området närmast sjön och via fem dagvattenledningar. Ytterligare tillskott är dricksvattentillsättningen som har sänkt vattenomsättningstiden från 4,2 år till 0,9 år. Sjön saknar idag ett naturligt utlopp och utgående vatten leds via ledning till Liljeholmsviken. Dricksvatten tillsätts sedan 2011 kontinuerligt med ett flöde på ungefär 15 l/s.

Till följd av påverkan från omgivningen har ett omfattande åtgärdsarbete utförts för att förbättra sjöns vattenkvalitet. Bland annat genomfördes en fosforfällning av sjön 2011, för att förhindra läckage av fosfor från sedimentet till vattenmassan. Idag bedöms den huvudsakliga belastningen till sjön utgöras av föroreningar från diffusa källor som transporteras med tillrinnande dagvatten.

Tema