Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren - Ulvsundasjön

Klara sjö
Klara sjö. Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.1.9

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Mälaren-Ulvsundasjön är en vik i Mälaren som delas av de tre kommunerna Stockholms stad, Solna stad och Sundbyberg stad. Vattenförekomsten är indelad i tre vattenområden: Bällstaviken-Ulvsundasjön, Karlbergskanalen-Klara sjö och Lillsjön.

Vattenkvaliteten i Mälaren-Ulvsundasjön har förbättrats avsevärt sedan 1970-talet, men sjön påverkas fortfarande av att den ligger i ett storstadsområde. Fosforhalterna i vattnet är förhöjda liksom koncentrationerna av flera miljögifter i både vatten, sediment och fisk. Dessutom är grund- och strandområden till stor del exploaterade vilket försvårar för vattenlevande djur och växter.

Tema