Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Mälaren-Ulvsundasjön

Klara sjö
Klara sjö. Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.1.9.8

Här kan du läsa mer om Mälaren-Ulvsundasjöns tre vattenområden.

Mälaren-Ulvsundasjön består av de tre vattenområden: Bällstaviken-Ulvsundasjön, Lillsjön och Karlbergskanalen–Klara Sjö. Utbytet av vatten mellan de olika vattenområdena och mellan närliggande vattenförekomst Mälaren-Riddarfjärden är inte helt fastställt.

Bällstaviken - Ulvsundasjön

Bällstaviken-Ulvsundasjön är en vik av Mälaren med förbindelser dels genom sundet vid Traneberg och dels genom Karlbergskanalen. Det största djupet i Ulvsundasjön är drygt 15 m. Det största tillflödet kommer från Bällstaån, i övrigt huvudsakligen från bebyggda områden i Solna och Sundbyberg. Hela Bromma flygplats ingår i tillrinningsområdet. Bällstaviken och Ulvsundasjön omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.

Hydrologiska fakta

 • Tillrinningsområdets yta: 1100 ha
 • Sjöyta: 150 ha
 • Sjövolym: 11 Mm3
 • Omsättningstid: svår att beräkna pga vattenutbyte med Mälaren.
 • Största djup: ca 16 m i Ulvsundasjön
 • Medeldjup: 7,4 m

Karlbergskanalen - Klara Sjö

Detta kanalliknande vattenområde ligger mellan Norrmalm, Vasastaden och Solna i norr och Kungsholmen i söder. Det sträcker sig från Ulvsundasjön till Riddarfjärden och omfattar Karlbergskanalen, Karlbergssjön, Barnhusviken och Klara Sjö. Längden är 3 km och den största bredden 120 m. Vattendjupet är litet, i allmänhet 3-4 meter. Vattenomsättningen är troligen liten på grund av trånga förbindelser mot både Ulvsundasjön och Riddarfjärden.

Karlbergskanalen-Klara Sjö omfattas av EU:s vattendirektiv och ingår i vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön.

Hydrologiska fakta

 • Tillrinningsområdets yta: 161 ha
 • Sjöyta: 23 ha
 • Sjövolym: ca 250 000 m3
 • Omsättningstid: svår att beräkna då vattenutbytet med Mälaren är okänt.
 • Största djup: ca 4,5 m
 • Medeldjup: 2,8 m

Lillsjön

Lillsjön ligger i ett mindre parkområde strax söder om Bromma flygplats och omges av bebyggelse, trafikleder, koloniområden och mindre industrier. Större, definierade tillflöden saknas, två dagvattenledningar mynnar i den västra delen av sjön. Lillsjön står via en kort kanal i fri förbindelse med Margretelundsviken som är en del av Ulvsundasjön (Mälaren).

Hydrologiska fakta

 • Tillrinningsområdets yta: 104 ha
 • Sjöyta: 10,7 ha
 • Sjövolym: 196 000 m3
 • Omsättningstid: svår att beräkna då vattenutbytet med Mälaren är okänt.
 • Största djup: 3,0 m
 • Medeldjup: 2,0 m