Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Råcksta Träsk

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.13

Ekologisk status: Otillfredsställande
Kemisk status: Uppnår ej

Råcksta träsk är en grund sjö som ligger i Grimsta naturreservat. Sjön är idag påverkad av höga halter miljögifter och näringsämnen. Näringsämnen bidrar till en större tillväxt av växtplankton som leder till påverkan på vattenvegetationen, ljusförhållandena, syrgasförhållanden och bottenlevande djur. Miljögifter som förekommer i förhöjda halter sjön är antracen, TBT, koppar, PFOS och PBDE.

Tema