Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Råcksta Träsk

Tema TEMA.3.1.25.2

Här redovisas de åtgärder som föreslås enligt det lokala åtgärdsprogrammet för att vattenkvaliteten ska förbättras till att motsvara god status.

Till följd av historisk och nutida tillförsel av näringsämnen och miljögifter till sjön är vattenkvaliteten och livsmiljön i Råcksta träsk undermålig och åtgärder för att motverka och förebygga fortsatt påverkan bör vidtas.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Upprustning av Hässelby torg och Ormängstorget

Genomförd

Fysiska åtgärder

2022

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Rening av kistgravvatten från Råcksta begravningsplats

Pågående

Fysiska åtgärder

Kyrkogårdsförvaltningen

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Dagvattenanläggning 481, Förbifart Stockholm

Pågående

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Vällingbyskolan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Dike längs med Solleftegatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Råckstavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Nedsänkt växtbädd vid Björketorpsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Råckstavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Nedsänkta växtbäddar längs med Jämtlandsgatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Beckombergavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Grimstagatan-Björnsonsgatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Råcksta Träsks norra inlopp

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

12

Pågående
Dagvattendamm på Grimstafältet

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Dike längs med Gulddragargränd

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Astrakangatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Siktgatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Sorterargatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Torrdamm vid Grimsta IP

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Astrakangatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Nedsänkta växtbäddar på parkering

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fastighetsbolagen

Fysiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Makadamdike vid Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Cirkusplatsen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Fosforfällning

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Luftningsaggregat

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Övergripande åtgärder

24

Förslag till åtgärd
Byte av koppartak

Förslag till åtgärd

Övergripande åtgärder

Fastighetskontoret, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkogårdsförvaltningen

Övergripande åtgärder

25

Förslag till åtgärd
Proppa dagvattenbrunn på cirkusplatsen

Förslag till åtgärd

Övergripande åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Övergripande åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Förhållningsregler cirkusverksamheter

Förslag till åtgärd

Övergripande åtgärder

Trafikkontoret

Övergripande åtgärder

27

Förslag till åtgärd
Gatusopning

Förslag till åtgärd

Övergripande åtgärder

Trafikkontoret

Övergripande åtgärder

28

Förslag till åtgärd
Miljötillsyn - Miljöfarliga verksamheter och industriområden

Förslag till åtgärd

Övergripande åtgärder

Miljöförvaltningen

Övergripande åtgärder

29

Förslag till åtgärd
Miljötillsyn - Större parkeringar och vägar

Förslag till åtgärd

Övergripande åtgärder

Miljöförvaltningen

Övergripande åtgärder

30

Förslag till åtgärd
Miljötillsyn - Ridcenter

Förslag till åtgärd

Övergripande åtgärder

Miljöförvaltningen

Övriga åtgärder

31

Pågående
Vasskörd

Pågående

Övriga åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Övriga åtgärder

32

Pågående
Vegetationsskörd i östra diket

Pågående

Övriga åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Övriga åtgärder

33

Pågående
Bevara död ved

Pågående

Övriga åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Utredningar

34

Förslag till åtgärd
Pumpning av vatten från Kyrksjön till Råcksta träsk

Förslag till åtgärd

Utredningar

Stockholm Vatten och Avfall

Utredningar

35

Förslag till åtgärd
Underlag för att bedöma kvalitetsfaktorerna hydrologisk regi

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

36

Förslag till åtgärd
Förstudie om möjliga vandringshinder - Kvarnvikens kvarn

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

37

Förslag till åtgärd
Källspårningsprojekt PFOS och PFAS

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

38

Förslag till åtgärd
Utredning Johannelundtippen

Förslag till åtgärd

Utredningar

Ej beslutat

Utredningar

39

Förslag till åtgärd
Utreda brandstationens rutiner angående brandskum

Förslag till åtgärd

Utredningar

Miljöförvaltningen

Utredningar

40

Förslag till åtgärd
Utreda och bedriva tillsyn av verksamheter och oljeavskiljar

Förslag till åtgärd

Utredningar

Stockholm Vatten och Avfall