Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Råcksta Träsk

Tema TEMA.3.1.13.2

Här redovisas de åtgärder som föreslås enligt det lokala åtgärdsprogrammet för att vattenkvaliteten ska förbättras till att motsvara god status.

Till följd av historisk och nutida tillförsel av näringsämnen och miljögifter till sjön är vattenkvaliteten och livsmiljön i Råcksta träsk undermålig och åtgärder för att motverka och förebygga fortsatt påverkan bör vidtas.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Upprustning av Hässelby torg och Ormängstorget

Genomförd

Fysiska åtgärder

2022

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Pågående
Rening av kistgravvatten från Råcksta begravningsplats

Pågående

Fysiska åtgärder

Kyrkogårdsförvaltningen

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Dagvattenanläggning 481, Förbifart Stockholm

Pågående

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Vällingbyskolan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Dike längs med Solleftegatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Råckstavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Nedsänkt växtbädd vid Björketorpsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Råckstavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Nedsänkta växtbäddar längs med Jämtlandsgatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Beckombergavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Grimstagatan-Björnsonsgatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Råcksta Träsks norra inlopp

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

12

Pågående
Dagvattendamm på Grimstafältet

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Dike längs med Gulddragargränd

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Astrakangatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Siktgatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Växtbäddar längs med Sorterargatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Torrdamm vid Grimsta IP

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Astrakangatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Nedsänkta växtbäddar på parkering

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fastighetsbolagen

Fysiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Makadamdike vid Bergslagsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Cirkusplatsen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

22

Pågående
Vasskörd

Pågående

Drift och underhåll

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Drift och underhåll

23

Pågående
Bevara död ved

Pågående

Drift och underhåll

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Drift och underhåll

24

Genomförd
Förhållningsregler cirkusverksamheter

Genomförd

Drift och underhåll

2023

Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

25

Förslag till åtgärd
Luftningsaggregat

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Fysiska åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Fosforfällning

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Ej beslutat

Tillsynsåtgärder

27

Förslag till åtgärd
Miljötillsyn - Miljöfarliga verksamheter och industriområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

28

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

29

Förslag till åtgärd
Miljötillsyn - Ridcenter

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

30

Förslag till åtgärd
Proppa dagvattenbrunn på cirkusplatsen

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

31

Förslag till åtgärd
Byte av koppartak

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Kyrkogårdsförvaltningen

Drift och underhåll

32

Pågående
Vegetationsskörd i östra diket

Pågående

Drift och underhåll

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Utredning

33

Förslag till åtgärd
Pumpning av vatten från Kyrksjön till Råcksta träsk

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

34

Förslag till åtgärd
Underlag för att bedöma kvalitetsfaktorerna hydrologisk regi

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

35

Förslag till åtgärd
Förstudie om möjliga vandringshinder - Kvarnvikens kvarn

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

36

Förslag till åtgärd
Källspårningsprojekt PFOS och PFAS

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

37

Förslag till åtgärd
Utredning Johannelundtippen

Förslag till åtgärd

Utredning

Ej beslutat

Utredning

38

Förslag till åtgärd
Utreda brandstationens rutiner angående brandskum

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

39

Förslag till åtgärd
Utreda källa till oljeförorening

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

40

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

41

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

42

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

43

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

44

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

45

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

46

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

47

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

48

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall