Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.2

Ekologisk status: God*
Kemisk status: Uppnår ej god

Flaten ligger norr om Drevviken och ingår i Tyresåns sjösystem. De närmaste omgivningarna domineras av skogsmark utom i norr där det finns ett stort koloniområde. Tillrinningsområdet omfattar även en del av Tyresövägen samt Skarpnäck med bostäder och industriområde. Skogsmarken har höga naturvärden. Sjön Flaten ingår i Flatens naturreservat, som bildades 2005.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

*Den ekologiska statusen bedöms vara god utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Vattenmyndighetens bedömning som presenteras i VISS visar på hög ekologisk status, men bedömningen grundar sig på färre data.

Tema