Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.2.3

Här redovisas de åtgärder som tagits fram inom ramarna för stadens arbete för biologisk mångfald, samt miljöförvaltningens åtgärdsförslag för att Flaten ska nå en god ytvattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm, västra Skarpnäck

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Skelettjordar, Skarpnäck gatudagvatten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm och översilningsyta längs Tyresövägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Breddning och anpassning av övre Flatendiket

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Återmeandring av dike samt översvämningsyta, Flatendiket

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Återskapa översvämningsyta, södra Flaten

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Tillsynsåtgärder

8

Förslag till åtgärd
Miljöfarliga verksamheter och industriområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

9

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Åtgärder i Orhemsbäcken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Restaurering av utdikad bäck, Smalängen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Drift och underhåll

12

Förslag till åtgärd
Informationsåtgärder gällande vandrarmussla

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Idrottsförvaltningen, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning

Utredning

13

Förslag till åtgärd
Fortsatt källspårning och uppföljning av PFOS och TBT

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

14

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

15

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

16

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av enskilda avlopp i kolonistugeområden

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

17

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

18

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

19

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

20

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

21

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

22

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

23

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

24

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Tema