Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.2.1

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram för Flaten tagits fram. Det politiska beslutet för programmet fattades i juni 2022.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Flaten. I genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Dessa är för Flaten i första hand de tekniska nämnderna, Skarpnäcks stadsdelsnämnd samt Stockholm Vatten och Avfall.

Tema