Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren - Fiskarfjärden

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.7

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Mälaren-Fiskarfjärden är en fjärd i östra Mälaren som begränsas av Ekerö och Lovön i väst och Stora Essingen i öst. Inom Fiskarfjärdens avrinningsområde ligger Grimsta, Lovön och Sätraskogens naturreservat. Vid fjärden finns flera allmänna bad och båtklubbar.

Vattenkvaliteten i Mälaren-Fiskarfjärden har förbättrats avsevärt sedan 1970-talet, men sjön påverkas fortfarande av att den ligger i ett storstadsområde. Halterna av flera miljögifter är förhöjda i både vatten, sediment och fisk. Miljön är också påverkad av att flera grund- och strandområden är exploaterade vilket försvårar för vattenlevande djur och växter.

Tema