Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mälaren - Fiskarfjärden

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Vattenområde TEMA.3.1.19

Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status: Uppnår ej god

Fiskarfjärden är en fjärd i östra Mälaren som begränsas av Ekerö och Lovön i väst och Stora Essingen i öst. Inom Fiskarfjärdens avriningsområde ligger Grimsta, Lovön och Sätraskogens naturreservat. Vid fjärden finns flera allmänna bad och båtklubbar.

Läs mer om miljötillståndet nedan, och klicka på fliken "Åtgärder" för att läsa om genomförda, pågående och planerade åtgärder.

Fiskarfjärdens miljötillstånd

Fiskarfjärden har måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndighetens bedömning. Den uppnår inte god kemisk status på grund av höga halter av antracen och TBT. Källorna till det kan vara förorenad mark, till exempel gammal industrimark, varv och båtuppläggningsplatser.

Indikatorer - Ekologisk status

Kontakt
Uppdaterad: 2021-12-02
Tema