Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Mälaren-Fiskarfjärden

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.19.3

Här redovisas åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren-Fiskarfjärden.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Nockebybron m.m.

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Trafikverket

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Fysiska åtgärder

2

Pågående
Mottagningsstationer för avfall i fritidsbåtshamnar

Pågående

Fysiska åtgärder

Båtklubbar i Stockholm, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

3

Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

4

Pågående
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde

Pågående

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Utredning

5

Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Fiskarfjärden

Planerad

Utredning