Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Mälaren-Fiskarfjärden

Fiskarfjärden vinter
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.7.3

Här redovisas åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren-Fiskarfjärden.

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Nockebybron m.m.

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Trafikverket

Fysiska åtgärder

1

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

Fysiska åtgärder

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Tillsynsåtgärder

2

Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

3

Pågående
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom vattenskyddsområde

Pågående

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

4

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av båtklubbar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

5

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Utredning

6

Planerad
Framtagande av lokalt åtgärdsprogram för Fiskarfjärden

Planerad

Utredning

Tillsynsåtgärder

7

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

8

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

9

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av enskilda avlopp i kolonistugeområden

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

10

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

11

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

12

Pågående
Gatudrift

Pågående

Drift och underhåll

Trafikkontoret

Drift och underhåll

13

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

14

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

15

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

16

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

17

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Utredning

18

Genomförs kontinuerligt
Båtklubbar med båtuppställningsplatser

Genomförs kontinuerligt

Utredning

Exploateringskontoret, Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen