Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Så mår Flaten

Foto på Flaten
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.2.2

Flaten bedöms ha god* ekologisk status och uppnår inte god kemisk status.

*Den ekologiska statusen bedöms vara god utifrån den miljöövervakning som kommunerna bedriver. Vattenmyndighetens bedömning som presenteras i VISS visar på hög ekologisk status, men bedömningen grundar sig på färre data.

Miljögifter i ytvatten

Tema