Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nickel i ytvatten - biotillgänglig halt

Indikator TEMA.3.1.2.2.35

Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser biotillgänglig halt nickel i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet. Bedömning av kemisk status för sjöar och vattendrag baseras biotillgängliga halter medan bedömning för kustvatten görs baserat på filtrerade halter.

Nickel i ytvatten- årsmedel biotillgänglig halt

Datakälla: Gränsvärdet för kemisk status är 4 ug/l (biotillgänglig halt) enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25).
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2018.
Senaste värdet:
0,40 µg/l (2021).
Utgångsvärde:
0,38 µg/l (2018).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Når ej god status

>4,00 µg/l

1

 God status

<4,00 µg/l

Uppdaterad: 2022-12-16