Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Råcksta träsk

Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén
Mål TEMA.3.1.13.7

Ett lokalt åtgärdsprogram har tagits fram för Råcksta träsk.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Råcksta träsk. I genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Det lokala åtgärdsprogrammet har tagits fram i samverkan mellan Stockholm stad och Stockholm Vatten och Avfall. Det politiska beslutet för programmet fattades i februari 2021.