Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Råcksta träsk

Artikel TEMA.3.1.25.1

Råcksta träsk uppnår inte god ekologisk och kemisk status på grund av problem med både övergödning och miljögifter. För att nå miljökvalitetsnormerna har ett lokalt åtgärdsprogram tagits fram.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Råcksta träsk. I genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Det lokala åtgärdsprogrammet har tagits fram i samverkan mellan Stockholm stad och Stockholm Vatten och Avfall.

Uppdaterad: 2022-06-07