Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.3.2

Ekologisk status: Dålig
Kemisk status: Uppnår ej god

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg. Ån mynnar i Bällstaviken, den innersta delen av Ulvsundasjön/Mälaren.

Kommunerna runt Bällstaån, Länsstyrelsen och andra viktiga aktörer ingår i Bällstaågruppen, en informations- och samordningsgrupp med syfte att förbättra åns vattenkvalitet.