Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Bällstaån

Foto av Bällstaån vid Solvalla
Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.3.2.6

Bällstaån börjar i Järfälla och rinner sedan genom Stockholm och Sundbyberg.

Ån mynnar i Bällstaviken, den innersta delen av Ulvsundasjön/Mälaren. Två tillflöden kommer från sydväst, Veddestabäcken i Järfälla och Nälsta dike/bäck i Stockholm. Långa sträckor av ån är uträtade. Det finns ett antal kulverteringar och 1,4 km går genom en tunnel under Spånga centrum.

För mer information om Bällstaåns miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk nedan till VISS.