Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Mälaren-Ulvsundasjön

Klara sjö
Klara sjö. Foto: Stina Thörnelöf
Tema TEMA.3.1.9.1

Här redovisas de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Drift och underhåll

0

Genomförs kontinuerligt
Förebyggande arbete för att minska föroreningar i dagvattnet

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Upphandlande förvaltningar och bolag

Drift och underhåll

1

Genomförs kontinuerligt
Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten

Genomförs kontinuerligt

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

2

Förslag till åtgärd
Utveckla egenkontrollen på dagvattenledningsnätet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

3

Pågående
Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Pågående

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

4

Förslag till åtgärd
Begränsa bräddningar till följd av regn

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

5

Förslag till åtgärd
Begränsa bräddningar vid torrväder

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

6

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden (MIFO-objekt)

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

7

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

8

Pågående
Tillsyn av större vägar och parkeringar

Pågående

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen, Solna stad Miljöskyddsenheten

Tillsynsåtgärder

9

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av båtklubbar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen, Solna stad Miljöskyddsenheten

Tillsynsåtgärder

10

Förslag till åtgärd
Tillsyn av kolonistugeområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

11

Planerad
Tillsyn av spårområden

Planerad

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

12

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

13

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden (fyllnadsmassor)

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

14

Genomförs kontinuerligt
Risvasar av julgranar

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Miljöförvaltningen, Sportfiskarna, Stromma

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng vid Hornsbergsstrand

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Rening av dagvatten vid Bällsta hamn

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Rening av dagvatten från Ulvsundavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Lillsjön

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

19

Pågående
Rening av avrinnande vatten från koppartak

Pågående

Fysiska åtgärder

Fastighetskontoret

Fysiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Rening av trafikdagvatten från Klarastrandsleden

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikverket

Fysiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Rening av trafikdagvatten från Huvudstabron

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Skelettjord vid Fleminggatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Skelettjord vid St Eriksgatan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

24

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Bromma Blocks

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

25

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Kungsbroplan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Artificiellt rev

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

27

Förslag till åtgärd
Utreda möjligheten att flytta bryggor

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

28

Förslag till åtgärd
Fosforfällning av sediment i Ulvsundasjön

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Exploateringskontoret

Utredning

29

Planerad
Kartläggning av källor till PBDE

Planerad

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

30

Planerad
Kartläggning av källor till PFOS

Planerad

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

31

Planerad
Fortsatt provtagning av PFOS

Planerad

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

32

Planerad
Provtagning av antracen och TBT

Planerad

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

33

Planerad
Utökad provtagning i Karlbergskanalen-Klara Sjö

Planerad

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

34

Planerad
Upprätta ett limniskt reservat för Lillsjön

Planerad

Utredning

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

35

Genomförd
Rening av trafikdagvatten från Essingeleden/Norra länken

Genomförd

Fysiska åtgärder

2016

Trafikverket

Tillsynsåtgärder

36

Pågående
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Pågående

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

37

Genomförd
Svackdike nedströms Huvudsta ridskola.

Genomförd

Fysiska åtgärder

2018

Solna stad

Fysiska åtgärder

38

Pågående
Anläggning för rening av dagvatten utmed Huvudsta strand

Pågående

Fysiska åtgärder

Solna stad

Fysiska åtgärder

39

Planerad
Skärmbassäng vid Pampas Marina

Planerad

Fysiska åtgärder

Solna stad

Fysiska åtgärder

40

Planerad
Lokala uppströmsåtgärder i samband med ombyggnation

Planerad

Fysiska åtgärder

Solna stad