Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Kyrksjön

Bild på Kyrksjön
Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.4.4

Här redovisas de åtgärder som föreslås enligt det lokala åtgärdsprogrammet och stadens arbete för biologisk mångfald.

Se även separat sida med äldre åtgärder som genomförts i sjön under åtgärdsarkiv.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Nedsänkt växtbädd vid utlopp från Spångavägen (LÅP)

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fysiska åtgärder

3

Genomförd
Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander

Genomförd

Fysiska åtgärder

2015

Idrottsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stockholms herpetologiska förening

Fysiska åtgärder

4

Genomförd
Groddjurstunnlar vid Spångavägen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2013

Trafikkontoret

Drift och underhåll

5

Förslag till åtgärd
Informationsinsats koloniområde

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Bromma stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Skörda vegetation

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Bevarande av träd och död ved

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Bromma stadsdelsförvaltning

Utredning

8

Förslag till åtgärd
Utredning angående PFOS och PFAS (LÅP)

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Miljöövervakning

9

Pågående
Fortsatt övervakning av ammoniak (LÅP)

Pågående

Miljöövervakning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

10

Förslag till åtgärd
Bedömning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (LÅP)

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

11

Förslag till åtgärd
Utvärdering av syrgasförhållanden (LÅP)

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

12

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

13

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

14

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

15

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

16

Pågående
Gatudrift

Pågående

Åtgärder

Trafikkontoret

Åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

18

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Åtgärder

19

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Tema