Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön

Tema TEMA.3.1.4.1

För att nå miljökvalitesnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram för Kyrksjön tagtis fram.

Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet är att beskriva statusen, påverkan på sjön och ge förslag på konkreta åtgärder så att vattenmiljön förbättras till att motsvara miljökvalitetsnormerna.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns samt potentiella källor som påverkar Kyrksjön. I genomförandeplanen listas åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Det politiska beslutet för programmet fattades i juni 2021.

Tema