Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Magelungen

Tema TEMA.3.1.24.2

Här redovisas de åtgärder som behöver genomföras för att Magelungen ska nå god status.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Genomförd
Fosforfällning med aluminium i Magelungen

Genomförd

Fysiska åtgärder

2021

Huddinge kommun, Stockholms stad

Tillsynsåtgärder

1

Förslag till åtgärd
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter och industriområden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Huddinge kommun, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

2

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Huddinge kommun, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm i Kräpplaparken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Rågsvedsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Pågående
Dämning i Magelungsdikets nedre dalgång

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Genomförd
Upprustning av befintlig skärmbassäng vid Farsta IP

Genomförd

Fysiska åtgärder

2020

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Pågående
Dagvattendamm vid Magelungsvägen-Fågelviksbacken

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Linatorpvägen-Nynäsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

9

Pågående
Dagvattendammar vid Nykroppagatan

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm på skoltomt, Högmoravägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

11

Pågående
Dagvattendamm i Bäverdalen

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm med öppen dagvattenavledning, Bjursätra

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

13

Pågående
Dagvattendamm vid Coop Huddingevägen-Ågestavägen

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Nordmarksvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Gräsmarksgränd

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Rödkindavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Hagsätra trafikplats

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Farsta ridskola

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm nedanför Fagersjöskolan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid trafikplats Skogås

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Snösätra

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Solvik, Fållan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Dagvattendamm vid Kortvingevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

24

Pågående
Funktionsförbättring av Kräppladammarna

Pågående

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

25

Pågående
Förbättra vattenkvaliteten uppströms Magelungen

Pågående

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun, Stockholm Vatten och Avfall, Tyresåns vattenvårdsförbund

Utredning

26

Förslag till åtgärd
Fortsatt uppföljning av PFOS, PBDE, PCB, TBT och koppar

Förslag till åtgärd

Utredning

Huddinge kommun, Stockholms stad

Utredning

27

Förslag till åtgärd
Fördjupad hydromorfologisk utredning med åtgärdsförslag

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

28

Förslag till åtgärd
Skötselplan för Magelungen och Forsån

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

29

Förslag till åtgärd
Tillsyn av större vägar och parkeringar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Huddinge kommun, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

30

Förslag till åtgärd
Tillsyn av båtklubbar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

31

Förslag till åtgärd
Tillsyn av enskilda avlopp

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Huddinge kommun, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

32

Förslag till åtgärd
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Huddinge kommun, Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

33

Förslag till åtgärd
Tillsyn av länshållningsvatten

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Huddinge kommun, Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

34

Förslag till åtgärd
Förebyggande arbete mot förorening av dagvattnet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Farsta stadsdelsförvaltning, Huddinge kommun, Trafikkontoret

Drift och underhåll

35

Förslag till åtgärd
Undersökning av spillvattenläckage via dagvatten

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

36

Förslag till åtgärd
Ombyggnad för lokal dagvattenhantering i befintlig miljö

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Fastighetskontoret, Huddinge kommun, Stockholm Parkering, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

37

Förslag till åtgärd
Omledning av dagvatten till Fagersjöviken

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

38

Förslag till åtgärd
Minska mängden dagvatten i spillvattennätet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall