Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fakta om Judarn

Tema TEMA.3.1.31.6

Här finner du mer information om Judarn.

Judarn ligger i Bromma inom Judarskogens naturreservat och Natura 2000-område.
Det finns tre utloppspunkter där dagvatten från omgivande bebyggelse mynnar i Judarn. Judarn har sitt utlopp via två diken i Mälarfjärden-Fiskarfjärdens delavrinningsområde, men flödena är låga och eventuellt når vattnet aldrig Mälaren utan infiltrerar i marken.

För mer information om miljökvalitetsnormer och statusklassning, se länk i nedan till VISS.

Hydrologiska fakta

  • Tillrinningsområdets yta: 80 ha
  • Sjöyta: 7,4 ha
  • Sjövolym: 179 000 m3
  • Omsättningstid: 9-11 mån
  • Största djup: 3,7 m
  • Medeldjup: 2,7 m
Uppdaterad: 2022-04-07
Mål