Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder Judarn

Judarn
Judarn. Foto: Johan Pontén
Tema TEMA.3.1.3.3

Här redovisas åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Judarn.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Nedsänkta växtbäddar vid Bällstavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid bensinstationen, Islandstorget

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Dike och växtbäddar längs med Bergslagsvägens södra sida

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Bergslagsvägens norra sida

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Bergslagsvägen öster om Ängbyplan

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Vultejusvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Våtmark Judarskogen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

7

Förslag till åtgärd
Miljötillsyn större vägar

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Utredning

8

Förslag till åtgärd
Utredning angående PFOS

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

9

Förslag till åtgärd
Följa upp avvikande lukt i dagvattenledning

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

10

Förslag till åtgärd
Utredning om minskade bräddmängder från Södra Ängby

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

11

Förslag till åtgärd
Undersökning av tillrinnande dag- och spillvattensystem

Förslag till åtgärd

Utredning

Stockholm Vatten och Avfall

Utredning

12

Förslag till åtgärd
Utredning av källor till förorenat bottensediment

Förslag till åtgärd

Utredning

Miljöförvaltningen

Mål