Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärder för Långsjön

Tema TEMA.3.1.5.3

Här redovisas de åtgärder som krävs för att nå god vattenstatus.

Åtgärder

I kartan visas åtgärder för bättre vattenkvalitet. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.
Visa åtgärder för alla vattenförekomster | Öppna karta i miljödataportalen

Rad-id Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Fysiska åtgärder

0

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Strandängsstigen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

1

Förslag till åtgärd
Skärmbassäng vid Frösövägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

2

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Brovaktarvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun

Fysiska åtgärder

3

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Poppelvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

4

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Allévägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

5

Förslag till åtgärd
Damm vid Storskiftesvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

6

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Furuvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

7

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Drejarvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

8

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Tranvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

9

Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Måsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun

Fysiska åtgärder

10

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Häradsvägen-Ejdervägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun

Fysiska åtgärder

11

Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Tranvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun

Fysiska åtgärder

12

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Sjöstigen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun

Fysiska åtgärder

13

Förslag till åtgärd
Avsättningsmagasin vid Sjöstigen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

14

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Isvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Huddinge kommun

Fysiska åtgärder

15

Förslag till åtgärd
Damm vid Sjöstigen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

16

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Sjöstigen-Vadarevägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

17

Förslag till åtgärd
Infiltrationsyta vid Sjöhagsvägen-Segeltorpsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

18

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Herrängsvägen-Apelvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

19

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Segeltorpsvägen-Norrhagsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

20

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Segeltorpsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

21

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Långbrodalsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

22

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Herrängsvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

23

Förslag till åtgärd
Damm vid Sälgstigen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

24

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Långsjövägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

25

Förslag till åtgärd
Växtbädd vid Vallmovägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

26

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Gullrisstigen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

27

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Långsjövägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

28

Pågående
Infiltrationsyta vid Gårdstigen

Pågående

Fysiska åtgärder

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

29

Förslag till åtgärd
Växtbäddar vid Svartlösavägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

30

Förslag till åtgärd
Våtmark vid Myrvägen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Fysiska åtgärder

31

Förslag till åtgärd
Utjämningsmagasin vid Herrängen

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Tillsynsåtgärder

32

Förslag till åtgärd
Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Huddinge kommun

Tillsynsåtgärder

33

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av länshållningsvatten

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Drift och underhåll

34

Pågående
Minskning av bräddningen till Långsjön

Pågående

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

35

Förslag till åtgärd
Utreda och åtgärda felkopplade avloppsledningar

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

36

Förslag till åtgärd
Kommunikation med boende

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Huddinge kommun, Miljöförvaltningen

Fysiska åtgärder

37

Genomförs kontinuerligt
Dricksvattentillsättning i Långsjön

Genomförs kontinuerligt

Fysiska åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Drift och underhåll

38

Förslag till åtgärd
Förebyggande arbete mot förorening av dagvattnet

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Huddinge kommun, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Stockholms stad, Trafikkontoret

Fysiska åtgärder

39

Förslag till åtgärd
Förbättrade bottenstrukturer och strandägaråtgärder

Förslag till åtgärd

Fysiska åtgärder

Utredning

40

Genomförd
Fördjupad hydromorfologisk utredning

Genomförd

Utredning

2021

Miljöförvaltningen

Utredning

41

Planerad
Spåra källor till TBT

Planerad

Utredning

Huddinge kommun, Stockholms stad

Utredning

42

Planerad
Utökad miljögiftsprovtagning av sjövatten

Planerad

Utredning

Miljöförvaltningen

Utredning

43

Förslag till åtgärd
Utredning av smal vattenpest

Förslag till åtgärd

Utredning

Huddinge kommun, Stockholms stad

Tillsynsåtgärder

44

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av högtrafikerade vägar och parkeringar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

45

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn av skötseln av befintliga dagvattenanläggningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

46

Förslag till åtgärd
Tillsyn av potentiellt förorenade områden

Förslag till åtgärd

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Tillsynsåtgärder

47

Genomförs kontinuerligt
Tillsyn egenkontroll av VA-ledningar

Genomförs kontinuerligt

Tillsynsåtgärder

Miljöförvaltningen

Åtgärder

48

Pågående
Gatudrift

Pågående

Åtgärder

Trafikkontoret

Åtgärder

49

Förslag till åtgärd
Parkskötsel

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Drift och underhåll

50

Förslag till åtgärd
Materialval

Förslag till åtgärd

Drift och underhåll

Fastighetskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret

Åtgärder

51

Förslag till åtgärd
Minska bräddningar av spillvatten

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

52

Pågående
Felkopplingar och spillvattenläckage

Pågående

Åtgärder

Stockholm Vatten och Avfall

Åtgärder

53

Förslag till åtgärd
Lokalt omhändertagande av dagvatten från allmänna ytor

Förslag till åtgärd

Åtgärder

Fastighetskontoret, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikkontoret