Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Långsjön

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.5.1

För att nå miljökvalitetsnormerna för vatten har ett lokalt åtgärdsprogram tagits fram för Långsjön. Det politiska beslutet för programmet fattades i februari 2021.

Åtgärdsprogrammet består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Långsjön. I genomförandeplanen listas åtgärder för att nå god vattenstatus.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Dessa är för Långsjön i första hand de berörda kommunerna samt Stockholm Vatten och Avfall.