Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Lokalt åtgärdsprogram för Långsjön

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.23.1

Det politiskt beslutade åtgärdsprogrammet för Långsjön finns att ladda ner här.

Det lokala åtgärdsprogrammet och genomförandeplanen innehåller förslag till olika typer av åtgärder, deras geografiska placeringar, samt uppskattningar av reningseffekter, kostnader och ansvariga utförare. Detta möjliggör för ansvariga aktörer att påbörja förstudier, projektering och genomförande utifrån förslagen i åtgärdsprogrammet.

Syftet med det lokala åtgärdsprogrammet är att belysa de huvudsakliga åtgärdsbehoven för att Långsjön ska nå god ekologisk status till 2021 och god kemisk status till 2027. Programmet ska även utgöra ett underlag för prioritering av åtgärder inom Långsjöns tillrinningsområde. Programmet identifierar även behov av ytterligare underlag där det behövs för det fortsatta åtgärdsarbetet.

Målgrupp för åtgärdsprogrammet är de kommunala nämnder och bolag samt andra aktörer som har ansvar för att genomföra de åtgärder som föreslås i programmet. Dessa är för Långsjön i första hand kommunerna samt Stockholm Vatten och Avfall.

Uppdaterad: 2022-06-07