Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åtgärdsarkiv Långsjön

Foto: Magnus Sannebro
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.3.1.5.8

Här redovisas åtgärder som genomförts i Långsjön under perioden 2002-2013.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Genomförd

0

Genomförd
Anläggande av groddammar

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningarna

Genomförd

1

Genomförd
Anlägga risvase

Genomförd

2007

Idrottsförvaltningen

Genomförd

2

Genomförd
Reduktion av intern fosforbelastning

Genomförd

2006

Stockholm Vatten och Avfall

Genomförd

3

Genomförd
Upprustning av strandpromenad vid Långsjön

Genomförd

2011

Älvsjö stadsdelsförvaltning