Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

City Biodiversity Index: Att mäta biologisk mångfald

Ekorre i ek
Artikel TEMA.4.

Hur kan man mäta insatser för att främja biologisk mångfald i städer? Inom det internationella projektet Earth Observation for City Biodiversity Index arbetar man med metoder för att utvärdera naturvårdsinsatser i städer, och Stockholms stad deltar i projektet.

För att övervaka den biologiska mångfalden i städer finns ett internationellt system som kallas City Biodiversity Index (Index för biologisk mångfald i städer). Systemet har tagits fram på uppdrag av FN-konventionen om biologisk mångfald och består av ett 20-tal indikatorer som ska följas upp.

Fyra av dessa indikatorer går att följa på landskapsnivå med hjälp av satellitbilder, och projektet Earth Observation for City Biodiversity Index går ut på att ta fram en lämplig metodik för detta. Det gäller följande indikatorer:

  1. Andel naturliga områden i staden
  2. Konnektivitet för att motverka fragmentering
  3. Reglering av mängden vatten (andel genomsläpplig yta i staden)
  4. Klimatreglering: lagring av koldioxid och vegetationens kyleffekt

Man använder satellitdata och kombinerar med andra lämpliga data för att få tillståndet i staden utifrån dessa indikatorer. Städerna kan sedan koppla resultaten till sina mål för biologisk mångfald.

Arbetet med projektet samordnas av ett företag i Luxemburg som heter Space4Environment och forskare från olika städer i världen hjälper till att analysera och processa data. Projektet finansieras av europeiska rymdstyrelsen (ESA). 

Miljöförvaltningen i Stockholms stad deltar i projektet genom att granska produkter som tagits fram med data om Stockholms stad. Andra städer som deltar är Barcelona, Tallinn, Edmonton, Luxemburg, Portland, Lissabon, Hamilton, Buenos Aires och Addis Abeba. Stockholm följer sedan tidigare upp flera av indikatorerna från City Biodiversity Index, men projektet innebär metodutveckling. City Biodiversity Index testas även av projektet C/O City, där Stockholm ingår, som ett uppföljningssystem för ekosystemtjänster på stadsdelsnivå.