Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Ekologisk status

Indikator TEMA.3.5.0

Ekologisk status är en sammanvägd bedömning av olika kvalitetsfaktorer bestående av både vattenkvalitet och djur- och växtfaunans beskaffenhet samt de fysiska förhållandena i vattnet och dess närmiljö.

Andel vattenförekomster per statusklass

Datakälla: VISS
Senaste värdet:
14 % (2021).
Utgångsvärde:
26 % (2016).
Miljökvalitetsnorm:
100 % (2027).

Kommentar

Tre av 21 vattenförekomster (14 procent) har god eller hög ekologisk status enligt Länsstyrelsens senaste klassning. Övergödning, miljögifter och fysisk påverkan bidrar till att det blir svårt att uppnå god ekologisk status i stadens vatten. God status ska uppnås senast 2021 respektive 2027 för vissa vattenförekomster.

Uppdaterad: 2022-04-13