Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vattenväxter

Vattenväxter
Flytbladsväxten Andmat. Foto Maya Miltell
Tema TEMA.3.5.5

Vattenväxter kallas ibland för makrofyter, och i övervakningen ingår även växter och mossor som lever i direkt anslutning till vatten. Förekomsten av dessa kan indikera förhållandena i sediment, vatten samt fysisk påverkan.

Termen makrofyt inkluderar vattenväxter, kransalger samt större alger och tång (makroalger). I miljöövervakningen innefattas inte den sista kategorin, men även mossor och andra växter i direkt anslutning till vattnet inkluderas. Vanliga växter som inkluderas i övervakningen är näckrosor, vass, ålnate och andmat.

Provtagning i Stockholm

I den kommunala miljöövervakningen av vattenväxter provtas Stockholms sjöar samt Brunnsviken en gång vart sjätte år, förutom Fiskarfjärden, Görväln, Rödstensfjärden, Sicklasjön och Ältasjön.

All data från Stockholms stads miljöövervakning skickas till nationell datavärd. Data för vattenväxter finns att hämta från SLU Miljödata.

Indikatorer

Trofiskt makrofytindex (TMI)

IndikatorTEMA.3.5.5.1

Ekologisk kvalitetskvot för makrofyter - Trofiskt makrofytindex (TMI)

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2022-12-16