Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Värmeböljor och värmestress

Dykbild skärgården
Foto: Henrik Trygg
Tema TEMA.1.3.5

Klimatförändringarna kommer medföra fler och längre värmeböljor. Hårdgjorda ytor i städer lagrar värme vilket kan ha negativ hälsopåverkan. Värmeböljans längd har stor betydelse för hälsan liksom den maximala temperaturen och förekomsten av svala nätter.

Värmebölja är ett begrepp som används för en längre period med höga dagstemperaturer. Det finns ingen vedertagen internationell definition och även i Sverige förekommer flera definitioner enligt SMHI. En definition är ”En sammanhängande period då dygnets högsta temperatur är minst 25°C minst fem dagar i sträck”. En annan definition som använts i SMHIs regionala klimatprognoser är "En sammanhängande period med en dygnsmedeltemperatur över 20°C". En tredje variant är SMHIs varningssystem för höga temperaturer, där meddelande utfärdas om höga temperaturer om prognosen visar maximitemperaturer på minst 26°C tre dagar i följd.