Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tropiska dygn

Indikator TEMA.1.3.5.10

Temperaturen registreras av SMHI vid mätstationen i Observatorielunden i centrala Stockholm. Denna indikator redovisar antal dygn då minimitemperaturen inte understiger 20°C, enligt SMHIs definition av tropiska dygn. Ibland förekommer också begreppet "tropisk natt", men eftersom dygnets lägsta temperatur oftast infaller nattetid så sammanfaller oftast tropiskt dygn och tropisk natt.

För denna indikator avses temperaturdygnet, som sträcker sig mellan klockan 19-19 svensk tid enligt SMHIs nuvarande definition. Data finns tillgängliga på SMHIs hemsida med startår 1941.

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 0,4 tropiska dygn per år.

Antal dygn då temperaturen inte understiger 20°C

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
0 dygn (2020).
Utgångsvärde:
2 dygn (1941).
Normalvärde 1961-1990:
0,4 dygn.

Kommentar

Likt värmeböljor inträffar inte tropiska dygn varje år och antalet varierar från år till år. Ofta går tropiska dygn hand i hand med värmeböljor, men ett tropiskt dygn kan inträffa även utan att det är värmebölja och vise versa. Under år 2020 inträffade inte något tropiskt dygn i Stockholm.

För mätstationen Observatorielunden var antalet tropiska dygn per år i genomsnitt 0,4 under referensnormalperioden 1961–1990, jämfört med 1,2 under perioden 1991–2020.

År 2018 inträffade hela 12 tropiska dygn vid Observatorielunden, och det året är den främsta anledningen till den stora ökningen jämfört med referensperioden 1961–1990. Den 2 augusti 2018 uppmättes årets högsta minimitemperatur under ett dygn, 22,8°C.

Under juli år 2018 uppmättes även den högsta månadsmedeltemperaturen någonsin i Stockholm (22,5°C).

Uppdaterad: 2021-04-15