Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stigande havsnivåer

Bild över Strömmen vid Riksdagshuset
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.1.3.2

Den globala havsnivån stiger på grund av ett varmare klimat där glaciärer och inlandsisar smälter samtidigt som havsvattnets volym utvidgas. I Stockholm är landhöjningen fortfarande större än havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker.

Den globala uppvärmningen påverkar havsnivån på flera olika sätt. De viktigaste faktorerna är den termiska expansionen (havsvattnets temperaturutvidgning) samt bidrag från smältande glaciärer och de stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis. Men det finns geografiska skillnader som beror på bland annat landhöjningen, vilket sammantaget ger stora regionala variationer i havets medelnivå - nu och i framtiden.

SMHI har på sin hemsida samlat all information om hur stigande havsnivåer kan komma att påverka Sverige, både vad gäller framtida medelvattenstånd och högvattenhändelser och extremnivåer. Här redovisas beräkningar för Sveriges alla kustkommuner. Här ges också information om havsnivåhöjningen på långa tidsskalor bortom år 2150.

Den stigande havsnivån märks redan nu. Enligt IPCC var den genomsnittliga havsnivåhöjningen 3,7 mm per år för perioden 2006-2018. I Stockholm är den årliga landhöjningen drygt 5 mm, vilket innebär att den relativa havsnivån fortfarande sjunker hos oss.