Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stigande havsnivåer

Bild över Strömmen vid Riksdagshuset
Foto: Magnus Sannebro
Tema TEMA.1.3.2

Den globala havsnivån stiger på grund av ett varmare klimat där glaciärer och inlandsisar smälter samtidigt som havsvattnets volym utvidgas. I Stockholm är landhöjningen fortfarande större än havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker.

Den globala uppvärmningen påverkar havsnivån på flera olika sätt. De viktigaste faktorerna är den termiska expansionen (havsvattnets temperaturutvidgning) samt bidrag från smältande glaciärer och de stora inlandsisarna på Grönland och Antarktis. Men det finns geografiska skillnader som beror på bland annat landhöjningen, vilket sammantaget ger stora regionala variationer i havets medelnivå - nu och i framtiden.

FNs klimatpanel IPCC publicerade 2019 en ny sammanställning om forskningsläget kring stigande havsnivåer, som är en uppdatering av resultat från tidigare rapport från 2014. IPCCs bedömning är att havet globalt kan komma att stiga med drygt en meter fram till år 2100 för det högsta utsläppsscenariot (RCP8.5). IPCC anger 0,61 - 1,10 meter som ett sannolikt intervall för RCP8.5, vilket är ca en dm högre jämfört med rapporten AR5 från 2014. Den stigande havsnivån märks redan nu. Enligt IPCC var den genomsnittliga årliga havsnivåhöjningen ca 3,6 mm/år för perioden 2006-2015. I Stockholm är den årliga landhöjningen drygt 5 mm, vilket innebär att den relativa havsnivån fortfarande sjunker hos oss.

SMHI har under 2020 redovisat uppdaterad information om havsnivåhöjning längs Sveriges kuster samt beräkningar av framtida medelvattenstånd för Sveriges kustkommuner, baserat på data från IPCC. Dessa beräkningar har gjorts med två olika metoder: global havsnivåhöjning resp. regionala variationer hos havsnivåhöjningen. Beräkningarna görs för olika utsläppsscenarier, och för åren 2050 och 2100.