Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skyfall

Mörka moln över Riddarfjärden
Foto: Yanan Li
Tema TEMA.1.3.3

Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Det uppstår ofta översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Skyfall inträffar främst under sommaren, i samband med åskväder.

När en större mängd nederbörd faller på kort tid brukar det kallas för ett skyfall, eftersom regnet upplevs som häftigt och kraftigt. SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut. Skyfall som uppfyller SMHI:s första definition är relativt ovanliga, därför används ibland även definitionen minst 15 mm regn på 15 min.

Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder. Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, med risk för översvämning av avloppsledningsnätet.

Stockholms stad har tagit fram en skyfallsmodell som visar möjliga översvämningsrisker i staden vid ett intensivt skyfall med 100-års återkomsttid. Hänsyn har då tagits till de klimatförändringar som kan inträffa till år 2100. Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall, som stöd i fysisk planering. På Stockholm Vatten och Avfalls Dagvattenwebb kan du läsa mer om stadens arbete med dagvatten- och skyfallshantering.