Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Årsnederbörd

Indikator TEMA.1.3.3.3

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Statistik över dygnsvärden kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Den årliga medelnederbörden för mätstationen i Observatorielunden är 539 mm, beräknad för referensnormalperioden 1961-1990.

Högsta uppmätta årsnederbörd sedan 1901 är 801 mm, vilket registrerades 1960. Den lägsta årsnederbörden, 345 mm, uppmättes 2018.

Årsnederbörd vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
555 mm (2021).
Utgångsvärde:
620 mm (1961).
Minsta sedan 1901:
345 mm.
Normalvärde 1961-1990:
539 mm.
Största sedan 1901:
801 mm.

Kommentar

Tidsserien för mätstationen i Observatorielunden visar att variationen i nederbörd kan vara mycket stor från år till år. Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 539 mm för denna mätstation. Medelvärdet för den efterföljande perioden 1991-2020 är 547 mm. Förändringen i årsnederbörd mellan de två 30-årsperioderna är således mycket liten (+1,3 %).

2018 var ett extremt år vädermässigt, där värmen kom redan i maj och sommaren var mycket varm med långa värmeböljor och perioder med torka. Det medförde att årsnederbörden detta år blev endast 345 mm, vilket är den lägsta som har uppmätts sedan 1901 enligt SMHIs statistik.

Som jämförelse låg årsnederbörden 2012 mycket över genomsnittet för 1961-1990, då den uppgick till 779 mm. Nederbörden detta år var nära det högsta värdet under hela 1900-talet (se ovan).

År 2021 var årsnederbörden vid Observatorielunden normal, och uppgick till 555 mm.

Uppdaterad: 2023-03-09