Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Illustration grönytefaktorn, WSP
Illustration grönytefaktorn, WSP
Tema TEMA.1.3.8

Stockholms stad medverkar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt om klimatförändringar och dess effekter. Genom projekten får vi ökade kunskaper om hur Stockholm kan klimatanpassas.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, längre värmeböljor, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendragen kommer att medföra negativa effekter för samhället. Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste därför anpassas för att klara såväl dagens extrema väderhändelser som de klimatförändringar som väntar.

Stockholms stad har under lång tid haft en aktiv samverkan med myndigheter, universitet och högskolor samt konsultföretag i olika typer av forsknings- och utvecklingsprojekt. Staden kan ha olika roller i dessa projekt, där det i vissa fall kan handla om att utveckla konkreta fysiska lösningar för att hantera klimatförändringarnas förväntade effekter. I andra projekt har fokus mer varit att ta fram och utveckla nya kunskapsunderlag, som kan ligga till grund för stadens arbete med klimatanpassning.

Här redovisas de olika projekt som Miljöförvaltningen har medverkat i, som har haft ett tydligt fokus på klimatanpassning. Sammanställningen omfattar endast projekt som har startats efter 2010.

Genomförda projekt