Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Projektet C/O City

Bild som visar stadsnaturens ekosystemtjänster
Illustration projektet C/O City
Artikel TEMA.4.4.

Syftet med projektet C/O City var att lyfta fram värdet av naturen i staden, skapa planeringsunderlag och ta fram konkreta lösningar som underlättar för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering. Målet är att få in grönstruktur tidigt i planeringen av nya områden och därmed säkerställa att det blir så mycket grönt som möjligt i staden.

Tre av samhällets största kommande utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering. Om vi förmår att ta vara på ekosystemtjänster i och kring städer så har dessa mycket stor förmåga att minska de negativa konsekvenserna av dessa utmaningar.

Under de två första stegen i projektet, som genomfördes 2012-2014, har C/O City samlat kunskap, utvecklat verktyg samt identifierat ytterligare behov för att praktiskt kunna implementera ekosystemtjänster i stadsplanering och stadsbyggande, såväl i Sverige som internationellt.

I steg tre har projektet utnyttjat denna verktygslåda för mångfunktionell, resilient stadsnatur som möter en mängd urbana utmaningar. Projektet innehöll sju delprojekt som tillsammans styr mot en resilient, mångfunktionell stadsnatur som i hög grad förmår leverera növändiga ekosystemtjänster för framtidens städer. Kvantifieringar och värderingar är efterfrågat som beslutsunderlag. Träffsäkerheten och bedömningar behöver underbyggas och verifieras för att öka underlagens trovärdighet.

Projektet C/O City har:

  1. Vidareutvecklat, verifierat och kalibrerat de verktyg som togs fram i steg två.
  2. Prövat redskapen skarpt i konkreta pilotprojekt.
  3. Samlat och tillgängliggjort kunskap och verktyg för samhällsbyggandets aktörer.

Projektet finansierades av Vinnova och var en konstellation av aktörer från olika organisationer och branscher inom miljö- och hälsofrågor, planering, arkitektur, byggande, teknik och forskning. Stockholms stad var projektägare.

Den 17 november 2017 arrangerade C/O City tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket och Vinnova slutkonferensen "Gröna lösningar skapar levande städer", där resultaten från det sexåriga projektet presenterades. Projektet avslutades under vintern 2018.

Läs mer på föreningen C/O Citys hemsida, där du även kan ta del av allt material som har producerats inom projektet.

Kontakt
Uppdaterad: 2021-08-13