Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till strandbad

Indikator TEMA.4.4.5

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till strandbad i sin stadsdel.

Andel invånare som är nöjda med tillgången till strandbad i sin stadsdel

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
50 % (2016).
Utgångsvärde:
44 % (2007).

Kommentar

Tillgänglighet och avstånd är avgörande för hur ofta naturområden besöks. Bostadsnära bad nyttjas mest. Boende i stadsdelsområden i direkt anslutning till Mälaren upplever en god tillgång till strandbad medan boende i stadsdelsområden som Norrmalm, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Enskede-Årsta-Vantör rankar tillgången lägre.

I Stockholms stad finns 30 st officiella strandbad. Sex nya badplatser har tillkommit sedan frågan introducerades. Strandbaden är i allmänhet lätta att nå för gående och cyklister och med kollektivtrafik. Allt fler badar vid strandbaden.

Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-16