Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till parker och natur

Indikator TEMA.4.4.3

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel.

Andel invånare som är nöjda med tillgången till parker och naturområden i sin stadsdel

Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring.
Senaste värdet:
84 % (2016).

Kommentar

Stockholmarna har ett utbrett intresse för att vistas utomhus i parker och naturområden. Under sommaren beger sig drygt 60 procent av stockholmarna dagligen eller flera gånger varje vecka ut i stadens parker och naturområden.
En majoritet av stockholmarna, drygt 80 procent, uppger att de är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parker och natur i den egna stadsdelen. Det gäller såväl i ytterområdena som i innerstaden. Tillgänglighet och avstånd till grönområden är avgörande för hur ofta de besöks.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm.

Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-16