Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Vistelse i park eller naturområde

Diagram TEMA.4.4.4

Ur folkhälsoperspektiv är det positivt om de grönområden som finns används regelbundet av invånarna. Det är också ett mått på kvaliteten i områdena. Nyckeltalet visar omfattningen av stockholmarnas besök i parker och naturområden i närheten av sitt bostadsområde.

Andel stockholmare som vistas i park/naturområde nära bostaden mer än en gång i veckan under sommarhalvåret

Datakälla: Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
59 % (2016).
Utgångsvärde:
57 % (2007).

Kommentar

Stockholmarna har ett utbrett intresse för att vistas utomhus i parker och naturområden. Under sommaren beger sig knappt 60 procent av stockholmarna dagligen eller flera gånger varje vecka ut i stadens parker och naturområden.

En stor majoritet av stockholmarna, drygt 80 procent, uppger att de är nöjda med tillgången till parker och natur i den egna stadsdelen. Det gäller såväl i ytterområdena som i innerstaden.

Tillgänglighet och avstånd till park- och naturområden är avgörande för hur ofta de besöks.

Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-16