Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klimatförändringar och klimatanpassning

Bild över klimatanpassad stadsmiljö
Illustration WSP i projektet C/O City
Tema TEMA.1.3

Klimatförändringarna medför att samhället måste anpassas till mer extrema väderhändelser än idag. Skyfall och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, högre extremtemperaturer, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendragen kommer att medföra negativa effekter för samhället. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka. Värmeböljor kommer att inträffa oftare och bli mer långvariga.

Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste därför anpassas för att klara såväl dagens extrema väderhändelser som de klimatförändringar som väntar. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Också den befintliga stadsmiljön behöver klimatanpassas. Målet är att skapa blågröna, mångfunktionella lösningar som bidrar till att skapa en robust stad som kan hantera extrema väderhändelser.

Teman

Åtgärder och utredningar

Klimatanpassningsåtgärder

I kartan visas klimatanpassningsåtgärder i Stockholm. Genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult och förslag till nya åtgärder i vitt.

Tema