Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Drizzle: Kompetenscentrum för dagvatten

Riddarfjärden
Det lokala åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden kommer att tas fram inom ramen för Drizzle.
Artikel TEMA.3.9.1

VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet, LTU, är en av landets främsta forskargrupper inom dagvattenområdet. Forskningen bygger på nära samverkan mellan samhälle, näringsliv och universitet. 2017 beviljades LTU stöd från VINNOVA att inrätta ett kompetenscentrum, Drizzle, i samarbete med bland annat Stockholms stad, Stockholm Vatten och Avfall samt flera företag inom VA-branschen. 

Projektets vision är att banbrytande ny kunskap inom dagvattenområdet ska utvecklas för att minska föroreningarna i vattnet och minimera risken för översvämningar. Man vill också hitta nya möjligheter att använda dagvattnet i stadsmiljön. Strategin är att sammanföra partners från alla berörda delar av samhället t.ex. forskare, myndigheter, tillverkare av olika typer av dagvattenanläggningar och rörsystem, konsulter, konstruktörer, projektörer och de som svarar för underhåll och uppföljning.

Kompetenscentrumets vision ligger i linje med Stockholms stads arbete för bättre vattenkvalitet. Betydelsen av hållbar dagvattenhantering tas upp både i stadens dagvattenstrategi och handlingsplan för god vattenstatus. Under de kommande åren pågår också ett arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus i stadens alla vattenförekomster.

Riddarfjärden blir ett case

Det lokala åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden kommer att tas fram inom ramen för Drizzle i samarbete med universitet, Stockholms stad och näringslivet. Riddarfjärden har ett relativt litet primärt tillrinningsområde som i stora delar är tättbebyggt och hårdgjort och med få möjligheter till utrymmeskrävande dagvattenanläggningar. Det innebär stora utmaningar.

Stadens deltagande i Drizzle medför flera fördelar:

  • Möjlighet att bygga varaktiga nätverk med Sveriges främsta forskningsgrupp på dagvattenområdet och med företag som har spetskunskap inom dagvattenhantering
  • Möjlighet att ta del av innovativ teknik på dagvattenområdet från ledande företag
  • Bli involverad i forskning och uppföljning av olika metoder för att klimatanpassa och rena avrinningen från tätbebyggd urban miljö
  • Möjlighet att ta fram och genomföra det lokala åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden i en kreativ miljö
Uppdaterad: 2022-08-26