Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

7-dygnsnederbörd

Indikator TEMA.1.2.21

Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. För att studera förekomsten av stora nederbördsmängder har SMHI valt att analysera den största 7-dygnsnederbörden för varje år. Det är ett mått på långvarig nederbörd och kan användas som index för bedömning av förändringar i vattenflöden i små och stora vattendrag, översvämningsrisker generellt och trafikrisker (ofta när det rör sig om snöfall).

Denna indikator visar årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Indikatorn redovisar maximal nederbörd, regn eller snö, för en period om sju dygn (kl 07-07 svensk tid).

Medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 var 61 mm.

Årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
40 mm (2020).
Utgångsvärde:
84 mm (1961).
Normalvärde 1961-1990:
61 mm.

Kommentar

Diagrammet visar att de årliga variationerna är stora för årets största 7-dygns-nederbörd. När man jämför medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990 med den efterföljande perioden 1991-2020, så har den maximala 7-dygnsnederbörden ökat med ca 3 %. Den senaste 10-årsperioden uppvisar dock en minskande 7-dygnsnederbörd, vilket förklarar trendlinjens lutning i diagrammet.

Det högsta värdet för årets största 7-dygnsnederbörd uppmättes 2008 med 99 mm. Det lägsta värdet, 32 mm, registrerades 1989.

År 2020 uppgick årets största 7-dygnsnederbörd till 40 mm.

Uppdaterad: 2021-05-10