Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Årsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.1

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756, vilket gör den till en av världens längsta mätserier. Här redovisas mätdata från 1900-talets början. Årsmedeltemperaturen för referensnormalperioden 1961-1990 var 6,7°C i Stockholm.

På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då staden har vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. För att se en korrigerad mätserie över medeltemperaturen, se länk "Korrigerad årsmedeltemperatur". Denna mätserie sträcker sig längre bakåt i tiden.

Årsmedeltemperatur vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
8,1 °C (2021).
Utgångsvärde:
5,8 °C (1900).
Normalvärde 1961-1990:
6,7 °C.

Kommentar

Den inlagda trendlinjen visar tydligt att årsmedeltemperaturen i Stockholm har stigit sedan 1900-talets början. En jämförelse av medelvärden för referensnormalperioden 1961-1990 och den efterföljande perioden 1991-2020 visar att årsmedeltemperaturen i Stockholm har ökat med 1,2°C.

2020 är det hittills varmaste året som uppmätts såväl i Sverige som i Stockholm, där årsmedeltemperaturen i Stockholm uppgick till 9,7°C. Detta är nästan en hel grad varmare än de tidigare rekordnoteringarna från 2014 och 2018. Det är också drygt tre grader varmare än medelvärdet för referensnormalperioden 1961-1990. Den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter i södra Sverige 2020.

Mitten av 1980-talet kännetecknades av några ovanligt kalla år, men sedan dess har nästan alla år varit varmare än normalvärdet för 1961-1990. 2010 var kallare än vanligt men sett i jämförelse med hela tidsserien var det ett ganska normalt år. Det kallaste år som registrerats i Stockholm var 1867, då årsmedeltemperaturen var endast 3,2°C.

Uppdaterad: 2022-05-05