Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Årsmedeltemperatur

Indikator TEMA.1.2.1

Temperaturen registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätstationen har varit i drift sedan 1756, vilket gör den till en av världens längsta mätserier. Här redovisas mätdata från 1900-talets början. Årsmedeltemperaturen för den nya normalperioden 1991-2020 var 7,9°C i Stockholm.

På grund av den s.k. "värmeöeffekten" då staden har vuxit har medeltemperaturen stigit mer än för omgivande områden i länet. För att se en korrigerad mätserie över medeltemperaturen, se länk "Korrigerad årsmedeltemperatur". Denna mätserie sträcker sig längre bakåt i tiden.

Årsmedeltemperatur vid Observatorielunden

Datakälla: SMHI
Senaste värdet:
8,0 °C (2023).
Utgångsvärde:
5,8 °C (1900).
Normalvärde 1991-2020:
7,9 °C.

Kommentar

Den inlagda trendlinjen visar tydligt att årsmedeltemperaturen i Stockholm har stigit sedan 1900-talets början. En jämförelse av medelvärden för referensperioden 1961-1990 och den nya normalperioden 1991-2020 visar att årsmedeltemperaturen i Stockholm har ökat med 1,2°C.

År 2020 är det hittills varmaste året som uppmätts såväl i Sverige som i Stockholm, där årsmedeltemperaturen i Stockholm uppgick till 9,7°C. Detta är nästan en hel grad varmare än de tidigare rekordnoteringarna från år 2014 och 2018. Det är också drygt tre grader varmare än medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Den främsta orsaken till detta var en rekordmild vinter i södra Sverige år 2020.

Mitten av 1980-talet kännetecknades av några ovanligt kalla år, liksom 2010 som tydligt avviker från trenden. Det kallaste år som registrerats i Stockholm var 1867, då årsmedeltemperaturen var endast 3,2°C.

Uppdaterad: 2024-04-02